Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng 1

yahoo

Hỗ trợ bán hàng 2

yahoo

0904 122 922

Các thương hiệu

thuong-hieu-11.gif
thuong-hieu-10.gif
thuong-hieu-9.gif
thuong-hieu-8.gif
thuong-hieu-7.gif
thuong-hieu-6.gif
thuong-hieu-5.gif
thuong-hieu-4.gif
left.jpg
right.jpg

Thống kê trực tuyến

Bộ đồ dùng học tập lớp 2 

bang-ten-chu-cai-tieng-viet.jpg

Bảng tên chữ cái tiếng Việt

Giá bán: 22,000 đ

Nhà sản xuất: Công ty TNHH dịch vụ thương mại và in Minh Phúc

Bảng tên chữ cái tiếng Việt

Chia sẻ:

Hình ảnh

bang-ten-chu-cai-tieng-viet.jpg

Thông tin chi tiết

Bảng ghi tên chữ cái tiếng Việt in 2 màu, 1 tờ kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couche, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Thiết kế 3 cột như sau:
TT Chữ cái Tên chữ cái
1         a              a
2         ă              á
3         â              ớ
4         b             bê
5         c             xê
6         d            dê
7         đ            đê
8         e            e
9         ê            ê
10       g            giê
11       h            hát
12       i             i
13       k            ca
14       l             e-lờ
15       m          em-mờ
16       n           en-nờ
17       o           o
18       ô           ô
19       ơ           ơ
20       p           pê
21       q          quy
22       r           e-rờ
23       s           ét-sì
24       t           tê
25       u          u
26       ư          ư
27       v          vê
28       x          ích-xì
29       y          i dài

Sản phẩm phù hợp
 + Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 
 + Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
 + Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
 + Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
 + Quy chuẩn Quốc gia QCVN 3:2019/BKHCN
 + Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6238-3:2001
 + Sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả cấp tháng 12/2021

 

Sản phẩm liên quan